乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-21
艾利丹尼森推出新产品,完善数码喷绘介质系列 2015年7月24日,压敏胶材料行业领导者艾利丹尼森在其位于上海的办公室 ,推出适合短期促销标示应用的全新MPI 5000系列数码喷绘介质 。进一步完善其MPI多用途数码喷绘介质产品线,以满足用户的全方位需求,生动高效地传递品牌信息 ,提升品牌形象。艾利丹尼森材料部大中华区副总裁兼总经理蔡雪仙女士以及亚太区材料部标示业务市场总监Pravin Krishnan先生出席了本次的媒体见面会。作为标签和标示材料供应商 ,艾利丹尼森拥有80年的丰富经验,自1994年进入中国,公司一直以创新的材料和高质量的产品赢得市场肯定 。在其亚太区研发中心的支持下 ,艾利丹尼森不仅从海外引进适合中国市场的贴膜产品,更根据本土需求开发新产品 。除此之外,艾利丹尼森拥有分布广泛的授权加工商网络 ,为用户推荐经过专业培训的施工团队,确保标示画面的完美呈现。乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: 2015nián 7yuè 24rì ,yā mǐn jiāo cái liào háng yè lǐng dǎo zhě ài lì dān ní sēn zài qí wèi yú shàng hǎi de bàn gōng shì ,tuī chū shì hé duǎn qī cù xiāo biāo shì yīng yòng de quán xīn MPI 5000xì liè shù mǎ pēn huì jiè zhì 。jìn yī bù wán shàn qí MPIduō yòng tú shù mǎ pēn huì jiè zhì chǎn pǐn xiàn ,yǐ mǎn zú yòng hù de quán fāng wèi xū qiú ,shēng dòng gāo xiào dì chuán dì pǐn pái xìn xī ,tí shēng pǐn pái xíng xiàng 。ài lì dān ní sēn cái liào bù dà zhōng huá qū fù zǒng cái jiān zǒng jīng lǐ cài xuě xiān nǚ shì yǐ jí yà tài qū cái liào bù biāo shì yè wù shì chǎng zǒng jiān Pravin Krishnanxiān shēng chū xí le běn cì de méi tǐ jiàn miàn huì 。zuò wéi biāo qiān hé biāo shì cái liào gòng yīng shāng ,ài lì dān ní sēn yōng yǒu 80nián de fēng fù jīng yàn ,zì 1994nián jìn rù zhōng guó ,gōng sī yī zhí yǐ chuàng xīn de cái liào hé gāo zhì liàng de chǎn pǐn yíng dé shì chǎng kěn dìng 。zài qí yà tài qū yán fā zhōng xīn de zhī chí xià ,ài lì dān ní sēn bú jǐn cóng hǎi wài yǐn jìn shì hé zhōng guó shì chǎng de tiē mó chǎn pǐn ,gèng gēn jù běn tǔ xū qiú kāi fā xīn chǎn pǐn 。chú cǐ zhī wài ,ài lì dān ní sēn yōng yǒu fèn bù guǎng fàn de shòu quán jiā gōng shāng wǎng luò ,wéi yòng hù tuī jiàn jīng guò zhuān yè péi xùn de shī gōng tuán duì ,què bǎo biāo shì huà miàn de wán měi chéng xiàn 。

上一篇:2015大师选助手大师分享长沙站活动成功举办 下一篇:魅力陈设“十雅”秀,盛夏七月火热开SHOW