乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
Author:乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆  2022-06-03
“设计•水生活”——2015设计师论坛深圳站成功举办 水于万物既顺势无争,又有容纳之心 ,这是水的智慧,也是人的智慧。为了将充满智慧的生活态度和人性化的设计理念传达出去,室内设计领航媒体美国《室内设计》中文版杂志 、美国室内设计中文网联合全球卫浴品牌领导者德国高仪 ,于2015年7月16日下午 ,在深圳四季酒店举办了主题为“设计·水生活”的高端设计师论坛,现场诸位嘉宾将SMART DESIGN与水的关系,演绎出激情的火花 ,幻化出无限生机 。点击进入高仪2015·高端设计师论坛专题》》》嘉宾合影参加本次论坛的主要嘉宾包括:香港假日东方国际设计顾问公司及深圳假日东方设计公司董事长洪忠轩先生、SCD郑树芬设计事务所设计总监郑树芬先生以及YANG酒店设计集团创始人及总裁杨邦胜先生、邱春瑞设计师事务所创始人兼设计总监邱春瑞先生 、HLD设计顾问(香港)首席设计师 、黑龙设计品牌创办人兼设计总监王黑龙先生、高仪大中华区副总裁兼总经理陶江女士、骊住水科技集团亚太首席运营官Nishant Grover先生以及美国室内设计杂志副出版人杨迪晟先生。论坛由美国室内设计杂志中文版执行主编韩晓岚女士主持。论坛在高仪大中华区副总裁陶江女士的致辞中揭开帷幕,她的精彩发言里提到,设计师用智慧和人文关乎关怀赋予产品 、空间以美和灵气 ,正如德国高仪“舒适畅享水生活”的理念所倡导的一样,用设计与技术打造美好生活 。高仪(大中华区)副总裁总经理 陶江女士致辞随后,骊住水科技集团亚太首席运营官Nishant Grover 先生给在座嘉宾和观众分享了高仪产品的设计理念 ,人性化(Human)、易于使用(Easy),最佳性能(Performance) 。他还介绍了优秀的设计如何为品牌增添价值,比如设计可以引领行业趋势、设计反应出消费者的内心需要 ,并转化为商业机会,设计可以提升品牌忠诚度,给消费者差异化的体验等。演讲嘉宾:骊住水科技集团亚太首席运营官Nishant Grover先生 « 前一页12下一页 »乐虎国际在线注册 - 乐虎国际手机版官网 - 乐虎国际手机登陆
【读音】: shuǐ yú wàn wù jì shùn shì wú zhēng ,yòu yǒu róng nà zhī xīn ,zhè shì shuǐ de zhì huì ,yě shì rén de zhì huì 。wéi le jiāng chōng mǎn zhì huì de shēng huó tài dù hé rén xìng huà de shè jì lǐ niàn chuán dá chū qù ,shì nèi shè jì lǐng háng méi tǐ měi guó 《shì nèi shè jì 》zhōng wén bǎn zá zhì 、měi guó shì nèi shè jì zhōng wén wǎng lián hé quán qiú wèi yù pǐn pái lǐng dǎo zhě dé guó gāo yí ,yú 2015nián 7yuè 16rì xià wǔ ,zài shēn zhèn sì jì jiǔ diàn jǔ bàn le zhǔ tí wéi “shè jì ·shuǐ shēng huó ”de gāo duān shè jì shī lùn tán ,xiàn chǎng zhū wèi jiā bīn jiāng SMART DESIGNyǔ shuǐ de guān xì ,yǎn yì chū jī qíng de huǒ huā ,huàn huà chū wú xiàn shēng jī 。diǎn jī jìn rù gāo yí 2015·gāo duān shè jì shī lùn tán zhuān tí 》》》jiā bīn hé yǐng cān jiā běn cì lùn tán de zhǔ yào jiā bīn bāo kuò :xiāng gǎng jiǎ rì dōng fāng guó jì shè jì gù wèn gōng sī jí shēn zhèn jiǎ rì dōng fāng shè jì gōng sī dǒng shì zhǎng hóng zhōng xuān xiān shēng 、SCDzhèng shù fēn shè jì shì wù suǒ shè jì zǒng jiān zhèng shù fēn xiān shēng yǐ jí YANGjiǔ diàn shè jì jí tuán chuàng shǐ rén jí zǒng cái yáng bāng shèng xiān shēng 、qiū chūn ruì shè jì shī shì wù suǒ chuàng shǐ rén jiān shè jì zǒng jiān qiū chūn ruì xiān shēng 、HLDshè jì gù wèn (xiāng gǎng )shǒu xí shè jì shī 、hēi lóng shè jì pǐn pái chuàng bàn rén jiān shè jì zǒng jiān wáng hēi lóng xiān shēng 、gāo yí dà zhōng huá qū fù zǒng cái jiān zǒng jīng lǐ táo jiāng nǚ shì 、lí zhù shuǐ kē jì jí tuán yà tài shǒu xí yùn yíng guān Nishant Groverxiān shēng yǐ jí měi guó shì nèi shè jì zá zhì fù chū bǎn rén yáng dí shèng xiān shēng 。lùn tán yóu měi guó shì nèi shè jì zá zhì zhōng wén bǎn zhí háng zhǔ biān hán xiǎo lán nǚ shì zhǔ chí 。lùn tán zài gāo yí dà zhōng huá qū fù zǒng cái táo jiāng nǚ shì de zhì cí zhōng jiē kāi wéi mù ,tā de jīng cǎi fā yán lǐ tí dào ,shè jì shī yòng zhì huì hé rén wén guān hū guān huái fù yǔ chǎn pǐn 、kōng jiān yǐ měi hé líng qì ,zhèng rú dé guó gāo yí “shū shì chàng xiǎng shuǐ shēng huó ”de lǐ niàn suǒ chàng dǎo de yī yàng ,yòng shè jì yǔ jì shù dǎ zào měi hǎo shēng huó 。gāo yí (dà zhōng huá qū )fù zǒng cái zǒng jīng lǐ táo jiāng nǚ shì zhì cí suí hòu ,lí zhù shuǐ kē jì jí tuán yà tài shǒu xí yùn yíng guān Nishant Grover xiān shēng gěi zài zuò jiā bīn hé guān zhòng fèn xiǎng le gāo yí chǎn pǐn de shè jì lǐ niàn ,rén xìng huà (Human)、yì yú shǐ yòng (Easy),zuì jiā xìng néng (Performance)。tā hái jiè shào le yōu xiù de shè jì rú hé wéi pǐn pái zēng tiān jià zhí ,bǐ rú shè jì kě yǐ yǐn lǐng háng yè qū shì 、shè jì fǎn yīng chū xiāo fèi zhě de nèi xīn xū yào ,bìng zhuǎn huà wéi shāng yè jī huì ,shè jì kě yǐ tí shēng pǐn pái zhōng chéng dù ,gěi xiāo fèi zhě chà yì huà de tǐ yàn děng 。yǎn jiǎng jiā bīn :lí zhù shuǐ kē jì jí tuán yà tài shǒu xí yùn yíng guān Nishant Groverxiān shēng « qián yī yè 12xià yī yè »

上一篇:2015特奖佛山站盛大启动 下一篇:抽象传统与具象现代 | 时光里销售体验馆